Krásný a hustý smíšený les plný smrků, borovic, cedrů, bříz a dalších stromů. Zvěře je mnoho, lov je jednoduchý, jen průchod je lehce horší.

Skrze les vede stará cesta z dob Vládců (N25 – L28) a spousta stezek značených barevnými staroznaky (písmo Vládců) na stromech.

Lesy jsou obývány hlavně Smíky, koncentrujícími se do dvou osad Dub a Jasan. Smíkové jsou k návštěvám přátelští, nevraživí jsou jenom ke svým jižním sousedům a soukmenovcům Skmíkům (trochu ostřejší vztah Ostravy a Prahy).

Západní část lesa je pravidelně zasypávána popelem a kouřem z nedávno probuzené sopky, která zničila osadu Akát (region Spáleniště). To způsobuje i neklid mezi mnoha zvířaty.

Hlavní hrozbu ale představují Fialky – rostliny se schopností obrůst mrtvé tvory a znovu je uvést do pohybu. V současnosti se ve větší míře vyskytují jen na 3 místech, brzy by ale mohly znamenat vážnou hrozbu pro celý les – velká ložiska mají už poměrně velkou moc a dokážou nakazit i živé.

Krom Smíků se dají v lese potkat relativně často i gobliní obchodníky, kteří mají dok v N30.