Svět před zdí

Hra začíná v Zemi Vraní Matky – volném sdružení měst a osad v severské oblasti připomínající Sibiř. Celá oblast je z jihu obklopena půlměsícem obří ledové zdi a na severu končí nekonečnou sněžnou plání.

Posledních pár let trápí mnoho osad nedostatek jídla. Zimy jsou čím dál delší a lovci jsou nuceni se vypravovat čím dál tím víc na sever. Zásoby dochází a v podstatě všichni se připravují na hladomor.

Jídlo pomáhají obstarávat i takzvané kompánie – skupiny lovců a dobrodruhů cestující po odlehlých oblastech, bojující s ledovými monstry, hledající magické ledové krystaly a všeobecně konající hrdinsky nebezpečné skutky. Jednou takovou kompánií tvoří i hráči.

Před hrou

Blížícího se hladomoru si je vědoma i rada starších a snaží se mu zabránit pomocí všech dostupných prostředků. Nakonec zvolí poměrně zoufalé řešení: přesídlení. 

Pomocí stovky let střádaných krystalů – zdroje magické energie – se mágům rady podaří vypálit do Zdi díru a otevřít nestabilní průchod na jih. Průchod je příliš nestabilní, než aby se dal použít pro stěhování velké části populace, na vyslání několika průzkumných skupin ale stačí.

Sezení 0

Jednou z těchto skupin jsou i hráči. Rada je vybaví starou mapou, zásobami, magickými krystaly a starám artefaktem z dob před Zdí: portálovou bránou.

Brána se přesně za tři týdny sama rozloží a aktivuje – hráči pro ni do té doby musí najít vhodné místo, pak už totiž nepůjde přenést. Vytvořený portál je jednosměrný a vždy jednou za měsíc jím projde zhruba padesát osadníků.

Odměna pro kompánii je trojí: Prvními průchozími budou jejich přátelé a rodiny. Stanou se vládci nové kolonie. A hlavně dostanou příležitost znovuobjevit země za Zdí.

Na hráčích je, aby se rozloučili se svými blízkými, sbalili si svých pár švestek a vyrazili na hex I28 a začátek jejich dobrodružství.