Fialky jsou na první pohled krásné, asi metr vysoké rostliny s obrovskými fialovými květy a líbeznou vůni. Pod příjemným zevnějškem se ale schovává nelidská skupinová inteligence, pracující s úplně jiným systémem hodnot.

Základním cílem Fialek je šířit se a růst. Nezná individualitu a každá její část, i když zdánlivě samostatná, se bez váhání obětuje. Stejně tak nechápe, jak můžou goblini nebo skmíkové fungovat jako samostatné bytosti.


Podobně cizí je jim i loajalita a spojenectví. Umí je ale úspěšně předstírat – rády uzavřou jakoukoliv dohodu, jakmile ale přestane být výhodná, tak ji bez skrupulí poruší.

Původ

Na jihu mezi řekami, v regionu Živého lesa je Boromysl – podivuhodný kolektiv rostlin, jehož inteligence je na takové úrovni, že v podstatě transcendoval veškeré chápání.

I přesto s okolním světem čile komunikuje – k tomu vytváří omezenější individuality a ty vysílá vyjednávat se svými sousedy. A dokonce se s nimi zúčastňuje i Ostrovních trhů.

Jednou z těchto externích individualit jsou i Fialky. Jejich původním účelem mělo být monitorování situace, jenže pouto s Boromyslí se přetrhlo a tyto dvě entity nyní fungují samostatně bez jakékoliv vazby.  Z Fialek díky tomu postupně vyrostla samostatná a velmi nebezpečná bytost.

Ohniska

Fialky naštěstí momentálně nemají jednu obří kolektivní mysl, ale jen několik osamocených ohnisek, jež se snaží navzájem spojit. Tato ohniska mají různou velikost a z toho i plynoucí inteligenci.

Ohniska do průměru 5 metrů nemají inteligenci, pokud nevyrostou přímo z živého tvora.

Od 5 do 30 metrů inteligence postupně narůstá od úrovně čtyřletého dítěte až po průměrnou dospělou.

Nad 30 metrů se sice inteligence zvedá už jen pomalu, nicméně neexistuje žádný zjevného horní limit.

V současnosti je jediné skutečně chytré a nebezpečné ohnisko na hexu N32. I ten nejhloupější shluk ale ví, že rozrůstáním se bude větší, chytřejší a nebezpečnější.

Šíření

Zhruba co tři měsíce vyvrhne ohnisko na N32 oblak vrtulovitých semen, aby je vítr roznesl po celé severozápadní oblasti. Semen jsou tisíce, naštěstí jen málo z nich se uchytí, a i ty co se uchytí, tak rostou velice pomalu.

Výjimkou je, pokud se semenu podaří zahnízdit v nějaké mršině nebo v otevřené ráně živého tvora. V takové případě rostou mnohem rychleji a dokážou během několika týdnů vytvořit několikametrové pole, schopné lovit drobná zvířata do velikosti králíka.

Nové ohnisko se od určité velikosti (obvykle 10 metrů) snaží spojit s ostatními Fialkami – vysílá do světa kostrouny se speciálním semínkem, umožňujícím kontakt na dálku.

Jakmile kostrouni najdou další kolonii Fialek, semínko zde zasadí.  To během několika dní vyroste a spojí obě ohniska v jedno. Od té chvíle fungují obě kolonie jako jedna bytost se společnou myslí a výrazně stoupá jejich inteligence.

Nepraktický způsob šíření je jedním z důvodů, proč Fialky ještě totálně nezamořily celý region. Z hlediska Fialek je ale pořád efektivnější vyslat tisíce sazenic než pár slabých kostrounů.

Kostrouni

Pokud se Fialkám podaří dostat ke kostrám, jedno jestli lidským nebo zvířecím, tak je začnou pomalu obrůstat, až vznikne kostroun: tělo, jímž jako svaly hýbou šlahouny a výhony Fialek.

Fialky jsou natolik rafinované, že dokážou vytvořit i primitivní hlasové ústrojí, do kterého velkými listy vhání vzduch a vytváří tak zvuky. Pokud je kostroun součástí pole většího než zhruba deset metrů, tak je schopen i jednoduché řeči.

Ještě silnější varianty kostrounů vznikají, když se Fialkám podaří uchytit v živé bytosti. To se ale děje jen vzácně – jde pořád o rostliny, takže neumí proniknout kůží a je snadné je vytrhnout.

Kostrouni mají o něco nižší inteligenci než ohnisko, ze kterého pochází. Pokud nemají jiné instrukce, tak jsou povětšinou hloupounce naivní a v principu přátelští. Budou zdravit, ptát se na cestu a nadšeně mávat. Fialky si uvědomují svou slabost, a tak útočí jen pokud jsou v ohrožení nebo pokud mají výraznou převahu – těla padlých využijí ke vzniku nových kostrounů.

Chování

Malá ohniska umí v podstatě jen lovit a šířit se. K tomu používají tří taktik: pylu, znehybnění a lsti.

Pyl fialek není pylem v pravém slova smyslu, jedná se o žlutavý prach, poletující nad políčkem, jež má silně omamné účinky. Stačí ale jednoduchý šátek přes ústa, aby ho zastavil. Funguje tak především na malá zvířata a drobné ptactvo.

Pokud ohnisko dosáhne aspoň čtyř metrů, tak se v něm začne formovat uzlina: Změť kořenů a šlahounů s větší pohyblivostí, která dokážou neopatrnou kořist pohltit, znehybnit a pomalu pozřít. Šlahouny ale nemají moc velký dosah a kořist musí být blízko středu, cca do dvou metrů.

Aby Fialky dostaly kořist do středu, tak využívají lstí, které jsou poplatné jejich inteligenci. Na nejnižší úrovni prostě zkouší jen napodobit lidské či zvířecí figury, často oděné do zbytků látky a kůží.

Chytřejší ohniska už využívají kostrouny, kteří zkoušejí různé finty typu „Děkujeme, že jste přišel, máme pro vás dar, prosím pojďte si jej vyzvednout.“ nebo „Pán si s vámi přeje mluvit, prosím následujte mě.“ případně „Máme zde dítě, můžete se na něj přijít podívat?“

Jediné Fialky, se kterými se dá rozumně mluvit jsou ty v původním ohnisku: na N32.

Tam už velikost pole dává fialkám inteligenci výjimečně chytrého humanoida. Pokud se zde objeví hráči, tak na sebe vezme podobu ani ne tak krásně, jako spíše důstojně a mateřsky vypadající ženy a pokusí se najít způsob, jak postavy zneužít ke svému šíření.  Bude je přemlouvat ať vezmou její sazenici k poli fialek nebo se jim pokusí dát svého „vyslance“.

Toto ohnisko je natolik silné, že je schopné empaticky cítit rozpoložení postav. Ne vždy je ale dokáže pochopit a správně interpretovat.

Dýně

Jedna ze znalostí, kterou si Fialky ponechaly z Boromysli, je vytváření dýní. Tyto fialové kolosy mají cca metr v průměru a jsou velmi žádané pro své účinky.

Už malá porce revitalizuje jako po důkladné odpočinku, větší porce přináší lehkou euforii a zbystřuje mysl. Tyto dýně budou Fialky nabízet jako odměnu za případné služby.

Úloha Fialek v kampani

Fialky jsou jednou ze tří velkých hrozeb v západní části světa za Zdí (zbylé dvě jsou Stavitelé a Impérium). Jako takové mají i své „Hodiny zkázy“. Budou se tvářit mile a přátelsky dokud nebudou dost silné, aby pohltily nějakou z osad nebo gobliní přístaviště.

Zastavit se dají postupným vypalováním i když tady jde o úlohu v pravdě sisyfovskou. Nadějí by mohly poskytnout pokusy v Zahradách Divoké Magie nebo ty, jež provádí dřevostrůjci Ořešáku.

Teoreticky by je mohla zastavit i Boromysl, aspoň dokud nejsou příliš siné, to by ale vyžadovalo vydat se dovnitř Živého lesa a promluvit s ní.

Pokud Fialkám nebude učiněna přítrž, začnou postupně zabírat hexy, až dokud nebudou ovládat kompletně tak cca 10, pak dosáhne jejich inteligence kritického zlomu a může se stát cokoliv – transcendují realitu, stane se z nich nová energetická žíla, rozhodnou se ovládnout vše živé…. to už je na fantazii vyprávěče.